Ngày 21.04.2018: Cộng đoàn yêu thương

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 6, 61-70

 Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này chói tai quá! Ai nghe được!” Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: “Ðiều đó làm các ngươi khó chịu ư? Vậy nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các ngươi có một số không tin”. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: “Bởi đó, Ta bảo các ngươi rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho”. …

CỘNG ĐOÀN YÊU THƯƠNG

Thánh Thể là quà tặng. Được đón nhận Thánh Thể là một ân phúc. Sống Thánh Thể là một hồng ân. Ta có trải nghiệm được điều đó hay rớt vào sự hoài nghi như một số môn đệ thầy Giêsu hôm nay. Chắc hẳn, việc Thiên Chúa đến làm người đã không thể hiểu thấu, thì việc Thiên Chúa nên một với con người còn khó hiểu hơn bội phần.

Ấy vậy, điều nghịch lý này đã diễn ra cả hơn 2000 năm. Nghịch lý nhưng là niềm tin và lẽ sống của đạo yêu thương. Chúng ta thật vinh phúc vì Chúa Cha đã lôi kéo ta đến với Chúa Giêsu, Nguồn Sống Thiên Chúa tặng ban.

Lạy Chúa, xin biến mỗi gia đình và giáo xứ trở nên những cộng đoàn Thánh Thể.

Trả lời