Ngày 20.04.2018: Gia đình thánh

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 6, 52-59

Khi ấy, những người Dothái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?” Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi.

Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời”.

Người giảng dạy những điều này tại Hội đường Caphar-naum.

GIA ĐÌNH THÁNH

Ai ăn thịt và máu Chúa là đón lấy sự sống nơi Chúa và nên một với Người. Đó là ân phúc do bởi tình yêu Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại. Còn gì hạnh phúc cho bằng khi hôn nhân Kitô giáo nhắc nhở đến một tình yêu nên một. Tình yêu dẫn đôi bạn đến với nhau, xây dựng hạnh phúc gia đình và trở thành một xương một thịt với nhau như Adam thốt lên khi đón nhận Evà: đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Tình yêu vợ chồng trở nên họa ảnh cho tình yêu vĩnh cửu và làm nảy sinh sự sống là những đứa con thân yêu.

Lạy Chúa, xin chúc phúc cho hết thảy những ai sống đời đôi bạn.

 

Trả lời