Ngày 17.04.2018: Thần lương của chúng ta

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 6, 30-35

Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu: “Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: “Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời”. Chúa Giêsu đáp: “Thật Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian”. Họ liền thưa với Ngài rằng: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi”. Chúa Giêsu nói: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ”.

THẦN LƯƠNG CỦA CHÚNG TA

Con người sống đâu phải chỉ có thể lý. Con người sống còn là tương quan, nghĩa là cần một đời sống tinh thần. Tinh thần chưa đủ, con người còn cần một đời sống tâm linh – nghĩa là suy nghĩ cho đời sau. Đó là lý do tại sao khi còn trẻ người ta mải miết với kế sinh nhai mà quên đi đời sống tâm linh nên khi về già, người ta mới tới với nhà thờ, nhà chùa,… Ước gì, không phải chờ đến khi không còn gì nữa chúng ta mới nghĩ đến Chúa mà ngay từ bây giờ hãy chăm lo đời sống tâm linh của mình. Không có đời sống tâm linh nào mà không liên can đến Thầy Giêsu, lương thực tâm linh đời ta.

 

Trả lời