Ngày 16.04.2018: Tương quan sâu xa với Chúa

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 6, 22-29

Hôm sau, đám người còn ở lại bên kia biển thấy rằng không có thuyền nào khác, duy chỉ có một chiếc, mà Chúa Giêsu không lên thuyền đó với các môn đệ, chỉ có các môn đệ ra đi mà thôi. Nhưng có nhiều thuyền khác từ Tibêria đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh. Khi đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Capharnaum tìm Chúa Giêsu.

Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?” Chúa Giêsu đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Ðấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu”.

TƯƠNG QUAN SÂU XA VỚI CHÚA

Một sự thật lạ thường là người ta ùn ùn theo lời đồn đến chỗ này chỗ kia khấn vái vì linh lắm. Từng đoàn người kéo tới ném tiền, nhét tiền và đủ mọi cách miễn sao được một ơn nào đó. Được ơn thì linh mà không được thì ta thán. Có lẽ, đoàn người đó cũng y như đoàn người trong Tin mừng hôm nay, muốn thầy Giêsu chỉ là cái máy sản suất lương thực cho sự lười biếng của mình hơn là đi vào tương quan với thầy. Đi vào tương quan với thầy thì cần đi sâu vào tương quan với Chúa Cha. Đây là điều cha mẹ cần chú ý khi giáo dục con cái mình.

Trả lời