Ngày 14.04.2018: Thầy đây, đừng sợ

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 6, 16-21

Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển. Rồi lên thuyền, sang bên kia, trẩy về hướng Capharnaum. Trời đã tối, mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ. Bỗng cuồng phong thổi lên, biển động mạnh. Khi chèo đi được chừng hai mươi lăm hay ba mươi dặm, thì họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, tiến lại gần thuyền, họ hoảng sợ. Nhưng Người nói với họ: “Chính Thầy đây, đừng sợ”. Họ định rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã đến nơi họ định tới.

THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ

Biển trần gian vô vàn sóng vỗ. Hôn nhân Kitô giáo cũng đang đứng trước làn sóng dồn dập của chủ nghĩa thế tục và thực dụng. Nhận thức được điều này, đã có tới hai Thượng hội đồng liên tiếp (2014, 2015) bàn về gia đình và Đức Thánh Cha Phanxicô đã ra thông điệp: Niềm vui yêu thương. Có lẽ, chính chúng ta cũng đang lo lắng cho đời sống hôn nhân không chỉ của các bạn trẻ mà còn cho tất cả các gia đình trên khắp thế giới. Lo lắng nhưng đừng sợ hãi, có Chúa bên cạnh, mọi sóng gió sẽ dần qua. Người luôn bên cạnh và nhắc ta: “Chính Thầy đây đừng sợ. Vấn đề còn lại là ta có ý thức Người ngay bên hay không?

Trả lời