Ngày 13.04.2018: Đạo yêu thương

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 6, 1-15

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?” Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: “Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút”. Một trong những môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: “Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người”. Chúa Giêsu nói: “Cứ bảo người ta ngồi xuống”. Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã no nê, Người bảo các môn đệ: “Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi”. Họ thu lại mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.

ĐẠO YÊU THƯƠNG

 Sự quảng đại của Thiên Chúa không bao giờ thua kém sự đáp trả của con người. Qua sự rộng lượng của em bé, Thiên Chúa đã nuôi dưỡng đoàn người đông đảo trên năm ngàn. Vì vậy, những cha mẹ trẻ hãy liệu sao để cho mình và con cái mình sống đức tin Kitô giáo – đức tin của đạo yêu thương. Sống đức tin Kitô là sống lòng quảng đại. Sống quảng đại theo Kitô giáo, ta không chỉ cho đi vật chất nhưng trao ban cả đời sống tinh thần và tâm linh cho người khác ngõ hầu họ được sống trọn vẹn.

Trả lời