Ngày 04.04.2018: Sống chứng tá gia đình

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 24, 13-35

.Ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Ðang khi họ nói truyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người… Ðoạn Người bắt đầu từ Môsê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời Kinh Thánh chỉ về Người. Khi gần đến làng hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn”. Người liền vào với các ông.

Ðang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người.

SỐNG CHỨNG TÁ GIA ĐÌNH

Bẻ bánh là dấu để môn sinh nhận ra thầy vì chính thầy đã truyền cho các ông làm việc đó mà nhớ đến thầy. Bẻ bánh là dấu của tình yêu. Tình yêu này sống động mỗi ngày trong thánh lễ. Cuộc đời mỗi người là thánh lễ nối dài. Gia đình, cuộc sống cũng là thánh lễ nối dài. Vì thế, nếu thực sự sống yêu thương và trao ban sự sống cho nhau, gia đình sẽ trở thành cộng đoàn bẻ bánh và chứng nhân của Thiên Chúa. Nếu ai đó nói: muốn biết Giáo hội hãy tham dự thánh lễ, vậy chúng ta cũng có thể nói: hãy nhìn những gia đình sống thánh lễ chúng ta sẽ biết Chúa Kitô là ai.

Trả lời