Ngày 25.03.2018: Thăng tiến tình yêu và sự sống

 

Tin mừng theo thánh Mác cô: Mc 15, 1-39 (bài vắn)

Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, tối tăm bao trùm toàn thể lãnh thổ. Và đến giờ thứ chín, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng:

“Eloi, Eloi, lema sabachtani!” Nghĩa là: “Lạy Chúa con, lạy Chúa con, Tại sao Chúa bỏ con!”

Có mấy người đứng đó nghe thấy liền nói rằng: “Kìa, nó gọi Elia!”

Bấy giờ có kẻ chạy đi nhúng miếng bông biển đầy dấm và cuốn vào cây sậy và đưa lên cho Người uống mà rằng: “Hãy đợi xem Elia có đến đem nó xuống không?”

Nhưng Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn và trút hơi thở. Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Viên sĩ quan đứng trước mặt Người thấy Người kêu lên và trút hơi thở như thế, liền nói rằng: “Ðúng người này là Con Thiên Chúa!”

THĂNG TIẾN TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG

Ngay sau nghi thức đầu lễ với bài hát trẻ Dothái cầm lá tung hô vua Giêsu, thì vào trong lễ, Giáo hội cho ta nghe cuộc thương khó của Người. Hai khung cảnh trái ngược cùng diễn ra trong một thánh lễ, nhưng cái chết bởi tình yêu mới là minh chứng Đức Giêsu đích thực là Vua. Người là Vua tình yêu và sự sống. Về điểm này, những gia đình trẻ cũng vấp phải: khi mới cưới, sao hạnh phúc đến thế, nhưng về chung sống lại thấy muôn vàn cơ cực. Tuy nhiên, một khi thực sự yêu nhau và có Chúa ở cùng, gia đình sẽ trở thành cái nôi của tình yêu và sự sống cho dù muôn vàn khó khăn sẵn chờ.

Lạy Chúa, xin cho những khó khăn thử thách đôi bạn gặp phải trở nên cơ hội thăng tiến tình yêu và sự sống. Xin Chúa chúc phúc cho đời sống hôn nhân.

Trả lời