Ngày 17.03.2018: Hôn nhân bất khả phân ly

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 7, 40-53

Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông này thật là tiên tri”. Kẻ khác nói: “Ông này thật là Ðấng Kitô”. Người khác nữa lại nói: “Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: Ðấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi Ðavit, và từ làng Bêlem, quê hương của Ðavit?” Vì thế, dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về Người. Trong số đó, có một ít kẻ định bắt Người, nhưng không ai dám ra tay bắt Người.

HÔN NHÂN BẤT KHẢ PHÂN LY

Hôm nay, dân chúng trở nên bất đồng vì chính những cái biết về nguồn gốc Đức Kitô theo truyền thống sách vở và một Đức Giêsu, họ gọi là Kitô trong thực tế. Xem ra cả hai mâu thuẫn với nhau nhưng hành động của Đức Giêsu lại minh chứng Ngài là đấng Kitô. Điều này cũng chẳng khác là mấy khi đôi bạn trẻ bước vào hôn nhân và sống đúng đặc tính đơn nhất và bất khả phân ly. Dù chúng ta là Kitô hữu nhưng nếu không hiểu hoặc không sống và gìn giữ tính bất khả phân ly chúng ta chưa là Kitô hữu.

Đôi khi, chính những người không phải Kitô hữu sống trọn vẹn đặc tính này dù không nói thành lời; họ là lời chứng hùng hồn nhất đặc tính hôn nhân Kitô giáo. Bởi vậy, như bàn tay có hai mặt, các bạn trẻ sống đời hôn nhân cần được chuẩn bị để không chỉ hiểu mà còn sống chính đời sống hôn nhân Kitô cách chân thực. Chính chúng ta, chúng ta cũng bị chất vấn về những đổ vỡ hôn nhân của các bạn trẻ khi hiểu và giải thích cách sai lầm cũng như không nâng đỡ họ. Đó là sự mâu thuẫn nội tại trong chính chúng ta.

Trả lời