Ngày 16.03.2018: Hôn nhân trong chương trình của Chúa

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 7, 1-2. 10. 25-30

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn đi lại trong xứ Giuđêa, vì người Do-thái đang tìm giết Người. Lúc đó gần đến lễ Lều của người Do-thái. Nhưng khi anh em của Người lên dự lễ rồi, thì Người cũng đi, nhưng không đi cách công khai, mà lại đi cách kín đáo…

Vậy lúc bấy giờ Chúa Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ, Người lớn tiếng nói rằng: “Phải, các ngươi biết Ta, và biết Ta xuất thân từ đâu; Ta không tự Ta mà đến, nhưng thực ra, có Ðấng đã sai Ta mà các ngươi không biết Ngài. Riêng Ta, Ta biết Ngài, vì Ta bởi Ngài, và chính Ngài đã sai Ta”. Bởi thế họ tìm cách bắt Chúa Giêsu, nhưng không ai đụng tới Người, vì chưa tới giờ của Người.

<

HÔN NHÂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚA

 Với chủ nghĩa thực dụng, điều gì làm tôi hài lòng thì tôi đồng ý và theo. Đó là một mối nguy cho gia đình ngày nay khi mọi thứ đòi kiểm thức thực nghiệm hay là một thứ đạo đức duy mục đích mà quên đi nguồn gốc. Đó là điều khiến cho nhiều gia đình tan vỡ khi quên đi nguồn gốc thần linh của hôn nhân.

Điều trớ trêu, nhiều đôi bạn, dù dẫn nhau tới trước bàn thánh nói lên lời cam kết hôn nhân sau đó vẫn coi thường và bỏ nhau cách dễ dàng. Tất cả cần phải xem lại từ cách giáo dục đức tin đến việc học hỏi giáo lý hôn nhân, kẻo chính ta cũng rơi vào tình trạng hiểu biết hời hợt của những người Dothái trong Tin mừng hôm nay, khi họ biết xuất thân trần thế của Đức Giêsu nhưng lại chẳng mấy ai biết được xuất phát thần linh của Người.

 

 

 

Trả lời