Chương trình Giáo lý Dự tòng năm 2018

Chương trình Giáo lý Dự tòng năm 2018

 

Chương trình Giáo lý Dự tòng năm 2018

GIÁO LÝ DỰ TÒNG 2018

Giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông

190 Lê Văn Sỹ – P. 10 – Q. Phú Nhuận

Học thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu : 19g00 đến 20g30

Khai Giảng

Thánh Lễ Lãnh Nhận Bí Tích

Khai Tâm Ki-tô Giáo

Hạn Chót

Ghi Danh

15/01/2018

16/06/2018 15/01/2018
09/04/2018 18/08/2018 09/04/2018
04/06/2018 20/10/2018 04/06/2018
01/08/2018 01/12/2018

01/08/2018

Trả lời