Ngày 08.03.2018: Giáo hội bảo vệ hôn nhân

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 11, 14-23

Khi ấy, Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người trong bọn họ nói rằng: “Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ”. Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng Người biết ý của họ, liền phán:

“Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó, chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi.”

GIÁO HỘI BẢO VỆ HÔN NHÂN

Giáo hội ý thức được những thách đố và trận chiến cam go để bảo vệ đời sống hôn nhân. Bảo vệ đời sống hôn nhân cũng chính là bảo vệ Giáo hội và thế giới. Nhưng, dường như, con người lại coi Giáo hội như một bà già lẩm cẩm, khó tính. Đó cũng là lý do khiến cho nhiều người rời bỏ Giáo hội. Tuy nhiên, là ngôn sứ, Giáo hội vẫn phải nói tiếng nói chân lý dù bị chống đối, bởi ngay Đức Giêsu, khi trừ qủy bằng chính quyền năng của Thiên Chúa còn bị nghi ngờ là dùng thế quỷ vương mà trừ.

Lay Chúa, ước gì con người nghe được tiếng nói đích thực của Chúa qua Giáo hội để biết trân quý và bảo vệ đời sống hôn nhân.

Trả lời