Ngày 07.03.2018: Hôn nhân kiện toàn tình yêu

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 5, 17-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

HÔN NHÂN KIỆN TOÀN TÌNH YÊU

Hôn nhân đâu phải là điểm kết thúc của tình yêu đôi lứa. Hôn nhân, đúng ra, nếu hiểu tận căn, là bước đường để hoàn thiện tình yêu đôi lứa vì hôn nhân phác họa lại Tình Yêu nhập thể. Tình Yêu nhập thể hoàn thiện tình yêu nhân loại khi thổi tính linh thánh tới. Tính linh thánh của tình yêu đó là con người từ nay biết yêu như Chúa yêu – một tình yêu hữu hạn trở nên bí tích cho tình yêu vĩnh cửu. Vì lẽ đó, đôi bạn bước vào hôn nhân cũng chính là bước vào hành trình giúp nhau đổi mới và hoàn thiện con người mình mà vẫn tôn trọng tự do của nhau.

Lạy Chúa, xin kiện toàn tình yêu đôi lứa, nhất là tình yêu trong giai đoạn đầu của hôn nhân.

Trả lời