Ngày 01.03.2018: Bệnh vô cảm

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 16, 19-31

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người Biệt phái rằng: “Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các thiên thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hoả ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đằng xa có Abraham và Ladarô trong lòng Ngài, liền cất tiếng kêu la rằng: “Lạy Cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này…”

BỆNH VÔ CẢM

Nền giáo dục Việt Nam hiện tại là một nền giáo dục đóng khi những đứa trẻ dần sống dửng dưng và vô cảm hơn. Một mặt do cha mẹ thiếu kiến thức; một mặt do họ sinh quá ít con; hoặc do cha mẹ quá kỳ vọng và đặt những gánh nặng không đáng có lên con cái mình. Tất cả khiến trẻ như những ông trời con và sống thiếu tương quan.

Là Kitô hữu, chúng ta phải xem lại tất cả những điều này. Hãy chuẩn bị và đồng hành với các cha mẹ trẻ để họ biết giáo dục con cái mình. Với Kitô giáo, không làm điều xấu chưa phải là người tốt. Người tốt và thánh thiện phải là người biết mở ra và dùng tài năng của mình để sẻ chia và nâng đỡ người khác.

Lạy Chúa, xin chữa trị chứng vô cảm nơi chúng con.

Trả lời