Ngày 27.02.2018: Nói và làm

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 23, 1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các Luật sĩ và các người Biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử… Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Ðức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

NÓI VÀ LÀM

Lời thề hứa của hôn nhân không phải là một lời nói trên môi miệng nhưng là một chọn lựa kiên quyết và phải sống chính lời thề hứa đó. Song, ngày nay, nhiều người, trong đó có cả các Kitô hữu, xem lời cam kết hôn nhân nhẹ tựa lông hồng. Họ cho rằng, cứ thử đi, nếu không được thì chia tay, rốt cuộc, hôn nhân mất đi giá trị đích thực. Kitô hữu mà làm thế, họ cũng chẳng khác giới Pharisêu là mấy. Chẳng phải họ, đôi khi, chúng ta cũng trở thành những Pharisêu đang chất gánh nặng khiến hôn nhân kém bền vừng.

Lạy Chúa, xin hãy thanh tẩy chất Pharisêu trong con và những ai sống đời gia đình.

Trả lời