Ngày 20.02.2018: Sống lời kinh Chúa dạy

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 6, 7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:

“Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ đến chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

SỐNG LỜI KINH CHÚA DẠY

Kinh Lạy Cha là lời kinh trên môi trên miệng của mọi Kitô hữu. Không những thế, kinh Lạy Cha còn là cả đời sống của những kẻ cưu mang Chúa nơi mình. Đó là lời kinh nối Đất với Trời và nối người với nhau. Vì thế, mỗi ngày, các gia đình, đặc biệt các gia đình trẻ hãy không ngừng nguyện kinh này. Trong mùa chay, hãy cầu nguyện trong tâm tình thống hối và tha thứ cho nhau vì biết chúng ta thuôc về nhau và thuộc về gia đình thánh trên trời. Mỗi thành viên hãy sống kinh này bằng cách yêu thương và tha thứ cho nhau, cùng nhau tìm thực thi ý Chúa trong đời mình.

Trả lời