Ngày 19.02.2018: Cùng nhau nên thánh

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 25, 31-46

Một hôm, Đức Giêsu  nói với các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người…, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.” Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; … “Quả thật, Ta bảo các ngươi: Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”.

CÙNG NHAU NÊN THÁNH

Ngày cánh chung, Chúa không hỏi ta làm gì và làm chức vụ nào mà hỏi ta làm gì cho anh chị em mình. Con đường nên thánh và lên thiên đàng của Kitô hữu là thế. Đó là con đường nên thánh cùng nhau và với nhau. Bước vào đời sống hôn nhân, đôi bạn trẻ cũng là chứng nhân cho điều đó khi người này trở thành bạn đồng hành và cùng giúp người kia nên thánh. Ơn gọi hôn nhân là một ơn gọi thánh và phải là cơ hội cho đôi bạn nên thánh khi đón nhận một con người xa lạ kia nay trở thành vợ, thành chồng, thành một xương một thịt với mình.

Trả lời