Ngày 18.02.2018: Chay tịnh

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 1, 12-15

Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các Thiên Thần hầu hạ Người.

Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn, và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin mừng”.

CHAY TỊNH

Thánh Máccô thuật lại việc thầy Giêsu ăn chay cầu nguyện và chịu Satan cám dỗ trong hoang địa khá ngắn gọn. Song, đó là cả một tiến trình với đầy cam go thử thách để Thầy sống trọn vẹn tâm tình hiệp thông với Cha. Chính trong tình hiệp thông với Thiên Chúa Cha mà Người đã chiến thắng mọi cám đỗ. Đó cũng phải là kế sách để các gia đình trẻ chiến thắng trong cuộc chiến cam go mà Satan đang phá rối hết sức mãnh liệt đời sống gia đình. Ước chi đôi bạn biết đọc đi đọc lại đoạn Tin mừng kể về việc Chúa chịu cám dỗ trong hoang địa để không bao giờ quên vũ khí để khuất phục kẻ thù của các gia đình.

Trả lời