Ngày 11.02.2018: Cộng đoàn chữa lành

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 1, 40-45

Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch”. Ðộng lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: “Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh”. Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: “Anh hãy ý tứ đừng nói cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng mình đã được khỏi bệnh”. Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người.

CỘNG ĐOÀN CHỮA LÀNH

Xã hội càng phát triển càng có nhiều người bị đẩy ra bên lề xã hội một cách bất công. Đối với nhiều người, họ như cùi hủi, làm xấu hình ảnh xã hội, đất nước. Vì vậy, đã có thời, tại Việt Nam, người ta đi bắt kẻ hành khất hoặc vô gia cứ nhốt lại như tù bình miễn sao xã hội đẹp. Đó là nét đẹp giả tạo thiếu sự hòa đồng và hội nhập. Đó là những căn bệnh cùi hủi của thời hiện đại nhân danh sự phát triển và cái đẹp. Chính chúng ta sống trong xã hội đầy ô trọc, chúng ta cũng cần biết kêu lên để Chúa đụng chạm và chữa lành cho chúng ta.

Xin Chúa ban cho mỗi gia đình, đặc biệt các gia đình trẻ trở nên hiện thân của cộng đoàn chữa lành. Amen.

 

Trả lời