Ngày 01.02.2018: Gia đình rao giảng Tin Mừng

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 6, 7-13

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: “Ðến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ”. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.

GIA ĐÌNH RAO GIẢNG TIN MỪNG

Bên các nước Phương Tây, một số gia đình Kitô giáo thực sự can đảm khi dám từ bỏ nghề nghiệp, quê hương xứ sở để đến một vùng đất mới nơi vắng bóng Kitô giáo. Họ tới đó để sống và làm chứng bằng chính đời sống gia đình của mình. Như thế, mỗi gia đình cũng trở thành cộng đoàn Tông đồ nhằm giới thiệu Chúa và đem bình an của Người cho vùng đất họ hiện diện. Ước gì, nhiều gia đình Việt Nam cũng dám can đảm dấn thân và làm chứng cho Chúa như vậy. Xin cho mỗi thành viên trong gia đình trở thành Tông đồ trong cộng đoàn Tông đồ gia đình của mình. Amen.

Trả lời