TH online 21: Việc Rửa tội cho trẻ em

 

Thần học online:

Bí tích chuyên biệt

Bài 11: Việc Rửa tội cho trẻ em
và số phận trẻ em chết chưa chịu phép Rửa

 

TH online 21: Việc Rửa tội cho trẻ emTheo nguyên tắc chung, bất cứ ai còn sống chưa lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy đều có thể xin lãnh nhận bí tích này. Tuy nhiên, trong việc mục vụ chúng ta cần phải phân biệt:

Trẻ em thuộc gia đình Công giáo: cha mẹ có trách nhiệm phải lo cho con cái được lãnh bí tích Thánh Tẩy càng sớm càng tốt.

Trẻ em thuộc gia đình Công giáo khô khan, đa thê, hôn nhân hỗn hợp, khác đạo: trong trường hợp nguy tử, nên liệu để cho trẻ được lãnh nhận bí tích càng sớm càng tốt. Trường hợp trẻ khoẻ mạnh, chỉ có thể cho trẻ lãnh bí tích khi cha mẹ của trẻ hay người giám hộ, hoặc người nuôi dưỡng ý thức và muốn cho trẻ lãnh bí tích, đồng thời hứa sẽ dạy dỗ trẻ lớn lên trong đức tin, hay nhờ người đỡ đầu nâng đỡ và hướng dẫn đức tin cho con trẻ.

Trẻ em thuộc các tôn giáo khác: trong khi nguy tử, tùy thuộc vào cha mẹ có bằng lòng hay không mà ta có thể cử hành bí tích công khai hay kín đáo.[1] Trẻ khoẻ mạnh, cha mẹ hay người giám hộ xin cho trẻ lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, và chỉ cử hành bí tích khi thực sự hy vọng trẻ sẽ được hướng dẫn đức tin tốt.[2]

Thai nhi sẩy thai: khi thai phụ sẩy thai, dù thai nhi chưa thành hình người, cần Thánh Tẩy ngay; nếu không tin chắc thai nhi còn sống thì Thánh Tẩy hồ nghi. Cũng nên lưu ý rằng, thừa tác viên lúc này là bất cứ ai, miễn là có ý hướng và làm theo những điều Hội thánh dạy. (trích Từ cạnh sườn bị đâm thâu, tr 188-189)

[youtube]FWKZDr27fDM[/youtube]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Xc. Giáo luật đ. 863, §3.

[2] Xc. Giáo luật đ. 863, §1.

Trả lời