Ngày 23.01.2018: Thuộc về nhau

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: 3,31-35

Khi ấy, mẹ Chúa Giêsu và anh em Người đến và đứng ở ngoài sai người vào mời Chúa ra.

Bấy giờ có đám đông ngồi chung quanh Người và họ trình với Người rằng: “Kìa mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy”.

Người trả lời rằng: “Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?”

Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, Người nói: “Ðây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”.

THUỘC VỀ NHAU

Khi bước vào đời sống hôn nhân, đôi bạn đi sâu vào tương quan thuộc về. Từ nay, họ thuộc về nhau và không gì ngăn trở hay tách lìa. Không chỉ thuộc về nhau mà họ còn thuộc về họ hàng dòng tộc hai bên và coi tương quan bên bạn đời của mình cũng chính là tương quan của mình. Đó là tương quan thuộc về trong tự do. Và trên hết, đôi bạn sống đời hôn nhân Kitô giáo còn ý thức mình thuộc về một gia đình đức tin, thuộc về gia đình của Cha chung trên trời. Một khi thuộc về, chúng ta là anh chị em của nhau trong Chúa. Như vậy, đôi bạn không chỉ là vợ chồng nhưng còn là anh chị em trong đức tin và cùng dắt tay nhau hướng về Trời Cao.

 

 

Trả lời