Ngày 20.01.2018: Mất trí của tình yêu

 

Tin mừng theo thánh Mac-cô: Mc 3, 20-21

Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà, và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được. Những thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói: “Người đã mất trí”.

MẤT TRÍ CỦA TÌNH YÊU

Người mất trí, người bị điên, là từ ngữ đôi khi người ta dùng không phải để nói về một người bệnh tật nhưng nói về một đời sống khác biệt mà họ khó lòng có thể hiểu được hoặc trong sự nghi kỵ và lo lắng cho người thân.

Đôi bạn trẻ mới bước vào đời sống hôn nhân đầy sóng gió dám dấn thân bước tiếp trong bão tố hôn nhân để trung  thành bước tiếp đến hết đời mình cũng là “những kẻ mất trí”.

Mất trí vì dám sống ngược lại và khác thường với quan niệm hết duyên thời chia tay cho bớt đau khổ.

Mất trí vì dám trung thành với ơn gọi và lời cam kết hôn nhân cùng lề luật Chúa. Nhưng đó là mất trí trong tình yêu để nâng lên và cứu lấy nhau như lời ưng thuận đôi bạn long trọng nói lên trong ngày cử hành bí tích hôn phối: yêu thương và chung thủy với nhau trong lúc vui khỏe cũng như buồn đau và cùng nhau đi tới cuối cuộc đời.

 

Trả lời