Ngày 18.01.2018: Niềm vui hạnh phúc gia đình

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 3, 7-12

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ biển, đám đông từ Galilêa theo Người, và từ Giuđêa, Giêrusalem, Iđumê, bên kia sông Giođan, miền Tyrô và Siđon, nhiều kẻ đến cùng Người, khi nghe biết tất cả những việc Người đã làm. Vì đông dân chúng, nên Người bảo các môn đệ liệu cho Người một chiếc thuyền, kẻo họ chen lấn Người. Vì chưng, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh tật gì đều đến gần để động đến Người. Và những thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: “Ngài là Con Thiên Chúa”, nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người.

NIỀM VUI HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH

Thần ô uế kêu lên: Ông là Con Thiên Chúa. Nhưng thầy Giêsu lại cấm ngặt không cho chúng tiết lộ Người là ai. Chẳng lẽ Thiên Chúa không vui khi được nhận biết và tôn thờ hay sao? Không, Người vui mừng khi con người nhận biết để vui hưởng hạnh phúc cùng Người nhưng đó là tôn thờ trong tình yêu và lòng mến chứ không phải sợ hãi như thần ô uế. Thiên Chúa là Chúa của lòng mến chứ không phải của sự sợ hãi. Vì vậy, khi một gia đình sống chan hòa trong tình yêu cũng là một gia đình loan báo Chúa tình yêu và làm Chúa vui thích. Chắc chắn, Người không khi nào ngăn cản điều đó.

Trả lời