TH online 18: BTRT tháp nhập ta với Hội thánh

 

Thần học online:

Bí tích chuyên biệt

Bài 8: BTRT tháp nhập ta với Hội thánh Chúa Kitô

 

TH online 18: BTRT tháp nhập ta với Hội thánhBí tích Thánh Tẩy cho thụ nhân trở nên chi thể trong Thân Thể Chúa Kitô; bởi thế, tín hữu là phần thân thể của nhau. Bí tích Thánh Tẩy tháp nhập thụ nhân vào Hội thánh; từ giếng nước Rửa Tội, dân Thiên Chúa của Giao ước mới được phát sinh, đây là một dân vượt ra khỏi ranh giới tự nhiên của chủng tộc, quốc gia, văn hóa, giai cấp, phái tính, như thánh Phaolô xác quyết trong thư thứ hai gởi tín hữu Côrintô:

Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Dothái hay Hylạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép Rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.[1]

Người đã được rửa tội trở thành phần tử của Hội thánh, họ không còn thuộc về mình, nhưng thuộc về Đấng đã chết và sống lại vì mình. Bí tích Thánh Tẩy đã trao cho người lãnh nhận những trách nhiệm và bổn phận, đồng thời cũng trao cho họ những quyền lợi trong Hội thánh: được lãnh nhận các bí tích, được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và được nâng đỡ bằng những trợ lực thiêng liêng. Một khi được tháp nhập vào Hội thánh, người tín hữu được mời gọi ăn ở khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại, hãy lấy tình bác ái mà cư xử với nhau, hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại. Chỉ có môt thân thể, chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép Rửa, chỉ có một Thiên Chúa là Cha mọi người, Đấng ngự trên mọi người và trong mọi người.[2] (trích Từ cạnh sường bị đâm thâu, tr 167 – 168)

 [youtube]3ck0MKIBe9k[/youtube]

 

 

 

 

 

 


[1] 2Cr 12, 12-13.

[2] Xc. Ep 4, 2-6.

Trả lời