TH online 16: Dấu chỉ và công hiệu của BTRT

 

Thần học online:

Bí tích chuyên biệt

Bài 6: Dấu chỉ và công hiệu của Bí tích Rửa tội

 

TH online 16: Dấu chỉ và công hiệu của BTRTNhờ bí tích Thánh Tẩy, mọi tội lỗi đều được thứ tha: nguyên tội, tội riêng cũng như hình phạt do tội. Những người đã được tái sinh sẽ được vào Nước Thiên Chúa và không còn gì có thể ngăn cản họ. Tuy nhiên, họ còn phải chịu một số hậu quả tạm thời của tội như: đau khổ, bệnh tật, bất toàn, và phải chết. Cũng nên lưu ý rằng, sau khi được Thánh Tẩy, con người vẫn có thể phạm tội, và đánh mất ân sủng của Thiên Chúa. Vì thế, hoán cải phải là hành trình liên lỷ của mọi Kitô hữu.

Sách Công Vụ Tông Đồ cho chúng ta thấy lòng xác tín về ơn tha thứ do phép Rửa mang lại:

Nghe thế, họ đau đớn trong lòng, và hỏi ông Phêrô cùng các Tông đồ khác: “Thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì?” Ông Phêrô đáp: “Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép Rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô, để được ơn tha tội; và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần.”[1]

[youtube]Xk1uuWqEm6o[/youtube]

Thánh Phaolô, đặc biệt trong thư Rôma, đã lấy lại lời tuyên tín cổ xưa mà trình bày giáo lý về ân sủng và phép Rửa, trong đó ơn tha thứ là một hiệu năng rõ ràng do phép Rửa mang lại:

Vậy phải nói sao? Chúng ta cứ ở mãi trong tội lỗi, để ân sủng càng lan tràn ư? Không phải thế! Chúng ta là những kẻ đã chết đối với tội lỗi, thì làm sao còn sống mãi trong tội được. Anh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.

Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như Người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người, nhờ được sống lại như Người đã sống lại. Chúng ta biết rằng: con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô, như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị huỷ diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa.[2] (Từ cạnh sườn bị đâm thâu, tr 164 – 165)

 

 


[1] Cv 2, 37-38.

[2] Rm 6, 1-6.

Trả lời