TH online 15: Phép Rửa thời Hội thánh sơ khai

 

Thần học online:

Bí tích chuyên biệt

Bài 5: Phép Rửa thời Hội thánh sơ khai

 

TH online 15: Phép Rửa thời Hội thánh sơ khaiNghi thức Thánh Tẩy luôn thay đổi theo dòng lịch sử Kitô giáo. Ngay từ lúc sơ khai của Hội thánh, các Kitô hữu đã được Thánh Tẩy; Tin mừng Nhất Lãm và sách Công Vụ Tông Đồ chứng tỏ rằng phép Rửa là một dấu chỉ cứu độ hữu hình và được cử hành ngay từ thời kỳ đầu trước khi Giáo hội ra khỏi môi trường văn hóa Hylạp. Tuy nhiên việc Thánh Tẩy này không phải là hoàn toàn mới lạ, vì những người trở lại Dothái giáo đôi khi trong nghi thức gia nhập đạo cũng cử hành nghi lễ dìm trong nước song song với việc cắt bì; thánh Gioan cũng cử hành phép Rửa sám hối trong dòng sông Giođan. Tuy nhiên, phép Thánh Tẩy của người Kitô hữu có một ý nghĩa đặc biệt, họ được dìm vào trong cuộc Vượt qua của Đức Kitô.

[youtube]150Ajjo5NAk[/youtube]

Ngoài những văn bản Kinh thánh, một trong những tác phẩm cổ kính nhất của Giáo hội đề cập đến bí tích Rửa Tội, là sách Điđakê được viết vào đầu thế kỷ II. Phần đầu của sách trình bày giáo huấn đơn sơ về đời sống của tân tòng, phần hai chứa đựng những nguyên tắc căn bản về đời sống cộng đoàn, những quy luật phụng vụ, nhất là về bí tích Rửa Tội và Thánh Thể.

Suốt 3 thế kỷ đầu, thời gian cử hành bí tích Thánh Tẩy luôn có sự thay đổi. Lúc đầu là cử hành ngay khi thụ nhân muốn gia nhập Kitô giáo; sau là cử hành trong bất cứ một Chúa nhật nào trước khi cử hành Thánh Thể; kế đến là cử hành trong lễ vọng Phục sinh hoặc các lễ trọng khác, ví dụ như lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Xét về nghi thức Thánh Tẩy, người ta nhận thấy có một biến chuyển thần học đáng ghi nhận vào cuối thế kỷ I và trong thế kỷ II, đó là việc cử hành Thánh Tẩy nhân danh Chúa Ba Ngôi. Nên biết rằng, trong Tân ước người ta thấy tồn tại song song cả hai mô thức Thánh Tẩy, vừa cử hành Thánh Tẩy nhân danh Chúa Giêsu[1] vừa cử hành nhân danh Chúa Ba Ngôi.[2] (trích Từ cạnh sườn bị đâm thâu, tr 171 – 172)

 

 


[1] Xc. Cv 2, 38; 8,14.37; 10, 48; 19,5.

[2] Xc. Mt 28,19.

Trả lời