Ngày 05.01.2018: Biết Chúa và biết nhau

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 1,43-51

Khi ấy, Chúa Giêsu định đi Galilêa. Người gặp Philipphê và nói với ông: “Hãy theo Ta”.

Philipphê là người thành Bétsaiđa, quê quán của Anrê và Phêrô. Philipphê gặp Nathanaen và nói với ông: “Ðấng đã được Moisen ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nazarét”.

Nathanaen đáp: “Bởi Nazarét nào có cái chi hay?”.

Philipphê nói: “Hãy đến mà xem”.

Chúa Giêsu thấy Nathanaen đi tới mình, thì nói về ông: “Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”.

Nathanaen đáp: “Sao Ngài biết tôi?”

Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”.

Nathanaen thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”.

BIẾT CHÚA VÀ BIẾT NHAU

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc là một cuộc hôn nhân mà hai người phải biết nhau. Biết nhau không theo kiểu con ong đã tỏ đường đi lối về mà biết nhau dưới cái biết của Thiên Chúa. Đó là cái biết trong tương quan thẳm sâu và khiến cả hai nên một; cái biết của người con cái Chúa. Càng biết nhau họ càng sống – dâng hiến cho nhau và dám nói với nhau rằng: anh (hay) em quả thực là con Thiên Chúa, là hiện thân của thầy Giêsu, khiến gia đình ta ngập tràn hạnh phúc. Ước chi đôi bạn trẻ giúp nhau trở nên con Chúa cách đích thực.

Trả lời