Ngày 23.12.2017: Sinh nhật của Gioan Tẩy Giả

 

Tin Mừng theo thánh Lu-ca 1, 57-66

Khi đến ngày sinh, bà Elisabéth hạ sinh một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Giacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: “Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan”.

Họ bảo bà rằng: “Không ai trong họ hàng bà có tên đó”. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: “Tên nó là Gioan”. Và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa.

Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết, đều để bụng nghĩ rằng: “Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó”.

SINH NHẬT CỦA GIOAN TẨY GIẢ

 

Để chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế hạ sinh, Thiên Chúa đã mời gọi một vị ngôn sứ để dọn đường, đó là thánh Gioan tẩy giả. Việc thánh Gioan chào đời không chỉ là niềm vui cho gia đình ông Giacaria, cho thân bằng quyến thuộc, nhưng còn là niềm vui cho những ai khát khao đợi chờ Đấng Cứu Thế. Bởi vì Gioan là dấu chỉ báo hiệu, là chứng nhân, là ngôn sứ dọn đường cho Chúa đến. Xin cho mỗi chúng ta cũng biết trở nên dấu chỉ sống động giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người.

Trả lời