Clip: Sáu chiếc bánh bao

 

Câu chuyện kể về vị sư trụ trì và hai tiểu hòa thượng cùng sống trên một ngôi chùa trên ngọn núi nọ, hàng ngày họ đều tụng kinh niệm Phật, tiểu hòa thượng còn theo thầy xuống núi hóa duyên…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời