Ngày 21.12.2017: Có Chúa trong mình

 

Tin Mừng theo thánh Lu-ca 1, 39-45

Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Elisabéth, và khi bà Elisabéth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà; và bà Elisabéth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

CÓ CHÚA TRONG MÌNH

Ngày thứ sáu Tuần thánh 2016, tượng Trái Tim Chúa chảy máu tại đan viện Châu Sơn, Đà Lạt. Mọi người hồ hởi đi hành hương nhưng hiện tượng xảy ra chỉ có ba thứ sáu liên tiếp. Nhiều người thấy buồn rầu vì mất cơ hội chiêm ngưỡng một dấu lạ. Song, rất nhiều người, mải miết tìm dấu lạ mà quên mất Chúa vẫn hiện ra và tỏ dấu ấy trong cuộc đời mình qua những người anh chị em quanh ta. Chỉ khi nào như Êlisabeth, chúng ta nhận ra anh chị em mình mang Chúa đến cho ta, ta mới biết thốt lên lời tạ ơn Chúa: tôi thật có phúc vì được người của Thiên Chúa viếng thăm.

Lạy Mẹ, xin cho chúng con có được mối phúc ấy, và xin cho chúng con cũng trở thành mối phúc cho anh chị em mình khi luôn có Chúa trong mình, trong mọi việc!

 

Trả lời