Ngày 20.12.2017: Xin Mẹ giúp con

 

Tin Mừng theo thánh Lu-ca 1, 26-38

Khi ấy Thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít, tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”.

XIN MẸ GIÚP CON

Đức Maria trinh nữ thụ thai và sinh hạ một người con trai – Con của Mẹ được gọi là Đấng Cứu Thế. Hôm nay, chúng ta cũng được nghe lời truyền tin ấy nơi Hội Thánh với lời mời gọi: hãy cưu mang Lời và sinh Lời cho nhân loại như chính Đức Maria xưa. Chúng ta có dám liều đi vào dấu chân Đức Maria đã đi hay né tránh? Chúng ta có sẵn sàng để cưu mang và sinh ra Lời cho một thế giới đang trông mong nhưng không biết Lời là ai hay muốn an ổn?

Lạy Mẹ Maria, xin chỉ cho con nhảy cú nhảy liều lĩnh của đức tin.

Trả lời