Ngày 16.12.2017: Làm ngôn sứ cho Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu 17, 10-13

Các môn đệ hỏi Người rằng: “Vậy sao các kinh sư lại nói Êlia phải đến trước? ” Người đáp: “Ông Êlia phải đến để chỉnh đốn mọi sự. Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Êlia đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.” Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gio-an Tẩy Giả.

LÀM NGÔN SỨ CHO CHÚA

Xưa, ngôn sứ Êlia được tiên báo sẽ trở lại để chuẩn bị lòng dân đón đấng Cứu Thế. Nay, Gioan mời gọi dân sám hối để dọn đường cho Con Thiên Chúa đến. Còn chúng ta, chúng ta làm gì để loan báo cho mọi người biết: Chúa đã đến và ở đây giữa chúng tôi, các bạn và cả nhân loại. Chúng ta có phải là một Elia của thời @ hay vẫn vùi đầu trong chăn ấm của đêm đông cuộc đời?

Trả lời