Ngày 12.12.2017: Chúa muốn cứu chuộc tất cả

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu (18, 12-14)

Khi ấy Đức Giê-su  phán cùng các môn đệ rằng: “Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, thì quả thật, Thầy bảo các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi”.

CHÚA MUỐN CỨU CHUỘC TẤT CẢ

Thiên Chúa đã nói trong sách ngôn sức Êdêkien: “Ta không muốn kẻ tội lỗi phải chết nhưng muốn nó bỏ đường tà để được sống”. Thiên Chúa muốn con người sống chứ không muốn nó phải chết. Chân lý và đức tin này vẫn mãi còn đó nhờ vào lòng nhân hậu của Chúa, bởi ngay khi tổ tông sa ngã, Thiên Chúa đã hứa cứu lấy con người. Và mãi mãi vẫn vậy, Người không muốn bất kể ai hư mất. Còn chúng ta, chúng ta có muốn cùng Người cứu những gì hư đi để khỏi mất chăng?

Trả lời