Ngày 10.12.2017: Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô (1. 1 – 8)

 

Khởi đầu Phúc Âm của Ðức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa. Như có lời Tiên tri Isaia chép rằng: Ðây Ta sai Thiên Thần của Ta đến trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”.

Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội. Dân cả miền Giuđêa và Giêrusalem tuôn đến với người, thú tội và chịu phép rửa trong sông Giođan.

Lúc đó Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Người rao giảng rằng: “Ðấng đến sau tôi, quyền năng hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày Người. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, còn Ngài, Ngài sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần”.

“HÃY DỌN ĐƯỜNG CHÚA CHO NGAY THẲNG”.

Gioan dọn đường và loan báo cho Đấng Cứu thế như chính cha ông, Dacaria báo trước. Đó là ơn gọi và sứ mệnh của ông nhận được từ Thiên Chúa. Còn chúng ta, ngày lãnh nhận bí tích thánh tẩy, chúng ta đã trở nên ngôn sứ của Chúa. Sứ mệnh đã được trao cho chúng ta. Chúng ta có cất tiếng để cho Lời đến được với người khác và thế giới, hay chúng ta vẫn im tiếng, và tệ hơn nữa là còn cản trở không để Lời đến với tha nhân? Đây chính là thời gian thuận tiện, là lúc để ta tự vấn và hoán cải đời mình.

Trả lời