Ngày 06.12.2017: Lòng Chúa xót thương

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu (15, 29 – 37)

Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần biển Galilêa, và Người lên ngồi trên núi; dân chúng lũ lượt đến cùng Người, đem theo kẻ câm, mù, què, liệt và nhiều người khác, và đặt họ dưới chân Người. Người đã chữa lành họ…

Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ mà phán: “Ta thương xót đoàn lũ này, vì đã ba ngày, họ ở lại với Ta, nhưng không có gì ăn. Ta không muốn cho họ về bụng đói, sợ họ té xỉu dọc đàng”. Các môn đệ thưa Người: “Chúng con lấy đâu đủ bánh trong hoang địa này mà cho ngần ấy dân chúng ăn no?” Chúa Giêsu nói với họ: “Các con có bao nhiêu chiếc bánh?” Họ thưa: “Có bảy chiếc, và ít con cá nhỏ”. Người truyền dân chúng ngồi xuống đất. Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các môn đệ đem cho dân chúng. Tất cả đều ăn no, và mảnh vụn còn lại người ta thu lượm được bảy thúng đầy.

LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG

Lòng thương xót của Kitô giáo là hành động. Lòng thương xót xuất phát từ một con tim nhạy cảm, đầy lòng yêu mến. Lòng yêu mến thúc đẩy chúng ta hành động và đem lại hạnh phúc thật cho người mình thương mến, cho hết thảy những ai đến với mình. Một khi thực hành như thế, chúng ta đang phác họa lại chính dung mạo Đức Giêsu, hiện thân lòng thương xót của Chúa Cha cho thế giới hôm nay.

Lạy Chúa, xin cho chúng con trở thành hiện thân lòng nhân hậu của Chúa giữa thế giới hôm nay.

Trả lời