Ngày 05.12.2017: Thấy Chúa, hạnh phúc thay

Tin Mừng theo thánh Lu-ca (Lc 10, 21-24)

“Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều chúng con xem thấy.”

Khi ấy, Đức Giêsu  đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. Cha Ta đã trao phó cho Ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Ðấng nào, ngoài Chúa Con, và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết!”

Rồi Đức Giêsu  quay lại phía các môn đệ và phán: “Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều chúng con xem thấy; vì chưng Ta bảo các con: có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều chúng con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những điều chúng con nghe, mà đã chẳng được nghe.

 

THẤY CHÚA, HẠNH PHÚC THAY

Hạnh phúc của con là ở kề bên Chúa. Các thánh nhân cũng như vua Đavít đã trải nghiệm điều đó. Các ngài thấu cảm niềm vui được thấy Chúa. Thấy không phải bằng con mắt thường nhưng bằng sự hiệp thông của con tim, được ở lại, ở kề bên. Các ngài thấy điều mắt không thấy nhưng chắc chắn sẽ nên một với Đấng mà các ngài trông mong. Ước gì, khi tiếp xúc với Thánh kinh, chúng ta cũng được mối phúc thấy mà các Tông đồ cũng như cộng đoàn thánh nhân đã được hưởng.

 

Trả lời