Ngày 04.12.2017: Hạnh phúc vì có Chúa ở cùng

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu (8, 5-11)

Khi ấy, Đức Giêsu  vào thành Capharnaum, thì có một viên đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt và đau đớn lắm!” Đức Giê-su  phán bảo ông rằng: “Tôi sẽ đến chữa nó”. Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi; tôi bảo người kia đến thì anh đến; tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!” Nghe vậy, Đức Giê-su  ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel.”

 

HẠNH PHÚC VÌ CÓ CHÚA Ở CÙNG

Niềm vui của Kitô giáo là niềm vui ở cùng, niềm vui chữa lành. Phúc Âm  hôm nay diễn tả Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, sẵn sàng bước tới và động chạm tới con người ngay khi con người mở lời. Thiên Chúa cho con người tự do để có thể tin hay không tin Người. Một khi tin, Thiên Chúa sẽ đến ở cùng ta. Đó là lời hứa muôn thuở Thiên Chúa hứa cho những ai người kêu gọi và đáp lại lời Người.

Lạy Chúa, xin hãy đến, ở lại và chữa lành chúng con!

 

Trả lời