Ngày 03.12.2017: Hãy Tỉnh Thức

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô (Mc 13, 33-37)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào. Ví như người đi phương xa, để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các đầy tớ, mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức. Vậy các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy, hay ban sáng, kẻo khi ông trở về thình lình, bắt gặp các con đang ngủ. Ðiều Ta bảo cho các con, thì Ta bảo cho tất cả mọi người là: Hãy tỉnh thức!”

 

HÃY TỈNH THỨC

Trong các đan viện, bình thường, mọi người ăn chay; đến khi có anh em qua đời, mọi người mở tiệc ăn mừng, hát kinh Tedium để chúc tụng, tạ ơn Thiên Chúa. Hành động này dường như trái nghịch với quan niệm xã hội thường ngày. Thật ra, đó là hành động diễn tả đức tin.

Đối với Kitô hữu: ngày chết hay tận thế đời mình là ngày trở về nhà Chúa, ngày hoàn trọn cuộc đời mình, ngày Chúa đến đón ta vào vương quốc của Người, ngày của niềm vui. Cả cuộc đời, Kitô hữu chuẩn bị cho cuộc hạnh ngộ này. Họ tỉnh thức canh cửa đời mình hầu mong gặp được Đấng Tình Quân.

 

 

 

 

 

 

Trả lời