Clip: Không quay đầu lại

 

Clip: Không quay đầu lạiVới mỗi Kitô hữu cũng vậy, Chúa Giêsu mời gọi ta bước theo Ngài. Để theo Ngài, ta phải dứt khoát quyết liệt: Không khoan nhượng, không lưỡng lự dùng dằng. Sở dĩ Chúa đòi chúng ta phải dứt khoát vì Chúa biết xác thịt chúng ta yếu đuối.

Tinh thần muốn vươn cao nhưng xác thịt cứ muốn kéo ghì chúng ta xuống. Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy sống theo Thần Khí chứ đừng theo xác thịt. Hơn thế nữa, ma quỷ rất tinh khôn, nó cám dỗ ta từng bước, đưa ra những lý do rất hợp lý để khiến ta nhượng bộ. Nhượng bộ xác thịt một lần rồi sẽ dẫn đến những nhượng bộ khác. Những nhượng bộ đó kéo ta dần dần xa Chúa. Đến khi tỉnh lại thì đã muộn như câu chuyện người đệ tử muốn giữ manh áo rách vậy.

Xin Chúa ban cho chúng con được dứt khoát trên đường theo Chúa, khi đã cầm cày rồi thì đừng quay lại sau lưng. Amen.

Nguồn: Internet

 

 

Trả lời