Ngày 31.10.2017: THỨ BA TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN NĂM A

31/10/11 THỨ BA TUẦN 30 TN
Lc 13,18-21

 

LÀ MEN CHO CẢ KHỐI BỘT

Ngày 31.10.2017: THỨ BA TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN NĂM A

“Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia vùi vào ba đấu bột cho đến khi tất cả bột dậy men.” (Lc 13,21)

Suy niệm: Theo cha N. Guillemette, ba đấu bột tương đương 25 ký bột, đủ làm bánh cho 100 người ăn no. Vậy mà khối lượng bột to lớn ấy nở ra để trở thành bánh thơm ngon chỉ nhờ một nắm men nhỏ được người đàn bà trộn đều vào khối bột. Để khối bột dậy men, cần phải có thời gian. Đời người Ki-tô hữu khác gì nắm men: tuy ít về số lượng nhưng vẫn có thể ảnh hưởng lớn lao đến “khối bột” của tập thể mình sống như công ty, trường học, khu xóm; tuy hiện diện âm thầm nhưng vẫn có thể được nhận biết nhờ tác động của “men Ki-tô” như quảng đại, sẵn sàng, hy sinh, quên mình… Sức tác động ấy không diễn ra trong một sớm một chiều, nhưng âm thầm, lặng lẽ qua chiều dài của thời gian năm tháng.

Mời Bạn: “Lòng nhiệt thành là men với khối bột” (J. Meyers). Bản chất của bạn là “men Ki-tô hữu” nhưng men ấy chỉ phát huy tác dụng nếu bạn có lòng nhiệt thành. Nhiệt thành trong việc xây dựng Nước Trời trong môi trường sống, làm việc của bạn. Nhiệt thành giới thiệu khuôn mặt Chúa Ki-tô cho người lân cận. Nhiệt thành làm cho các Ki-tô hữu sống đạo tích cực hơn.

Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm bỏ lối giữ đạo tiêu cực, cảm thấy đi lễ ngày Chúa nhật là đủ. Tôi nỗ lực sống đạo tích cực, nhiệt thành trong các công tác tông đồ giáo dân trong giáo xứ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con cảm thấy mình quá nhỏ bé trước khối lượng to lớn những người chưa biết Chúa chung quanh con. Xin cho Lời Chúa dạy hôm nay đem lại cho con cái nhìn lạc quan, tin tưởng về vai trò “men” của mình. Amen.

 

Trả lời