Ngày 10.10.2017: THỨ BA TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN NĂM A

10/10/17  thứ ba tuần 27 tn

 Lc 10,38-42

chọn phần tốt nhất

“Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10,42)

Ngày 10.10.2017: THỨ BA TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Suy niệm: Cuộc sống con người đầy ắp những lựa chọn. Có những cái người khác chọn cho mình như chọn hoa hậu, chọn ca sĩ, chọn cầu thủ xuất sắc v.v…; có những cái chính mình phải tự chọn lấy, nhất là những chọn lựa ảnh hưởng đến cả cuộc sống như chọn ngành học, chọn nghề nghiệp, chọn công việc, chọn vợ, chọn chồng,v.v… Những chọn lựa càng mang tính cơ bản cho cuộc sống lại càng quan trọng, bởi nếu chọn sai là có khi hỏng cả một đời người. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta điều chọn lựa cơ bản ấy: chọn phần tốt nhất là chọn cho mình cuộc sống vĩnh cửu. Chị em Mác-ta và Ma-ri-a đã đón tiếp Chúa Giê-su và phục vụ Ngài tận tình. Thế nhưng đừng quên rằng việc phục vụ nào cuối cùng cũng phải dẫn chúng ta đến ngồi bên chân Chúa và nghe Lời Ngài dạy; đó mới là chọn lựa tốt nhất.

Mời Bạn: Sau một thời gian xả thân trong việc tông đồ, có khi bạn cảm thấy khủng hoảng vì nỗi trống vắng, hoặc có khi ê chề vì thất bại… Phải chăng bạn đã chọn công việc mà quên chọn Chúa? Lời Chúa nhắc bạn là một Mác-ta hoạt động cũng đừng quên dành thời gian để là một Ma-ri-a cầu nguyện; đừng tách rời hai chị em Bê-ta-ni-a trong đời sống ki-tô hữu của bạn. Bạn hãy chọn và làm điều đó cho tốt để có được phần thưởng đời đời.

Chia sẻ: Bạn đã “lý sự” thế nào khi chú trọng hoạt động mà coi nhẹ cầu nguyện?

Sống Lời Chúa: Ghi nhớ Lời Chúa: “Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy mất” để luôn nhớ dành thời giờ thích đáng cho việc cầu nguyện.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết sống đời cầu nguyện để biết chọn lựa việc phải làm và luôn biết làm đẹp lòng Ngài trong cuộc sống. Amen.


Trả lời