Thần học Đời Tu 22: Lời khấn Khó nghèo với đời sống thánh hiến

Thần học online:
LỊCH SỬ VÀ THẦN HỌC
VỀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

Bài 22: Lời khấn Khó nghèo với đời sống thánh hiến

 

Thần học Đời Tu 22: Lời khấn Khó nghèo với đời sống thánh hiến

Trước tiên chúng ta xác định rằng, đề cao đức khó nghèo không có nghĩa chúng ta bần cùng hóa con người, đẩy lui sự phát triển của xã hội, làm cho xã hội trở nên nghèo nàn lạc hậu. Theo khía cạnh này, khó nghèo là điều tiêu cực, điều xấu, cần phải được khử trừ. Giáo hội bằng mọi cách ra sức thăng tiến con người, tạo cho họ những điều kiện sống xứng với nhân phẩm, xứng với địa vị làm con cái Chúa. Bởi chưng, của cải vốn nó không là điều gì xấu, và theo quan niệm của Cựu Ước đó là những ơn lành Thiên Chúa ban cho con người.

Thế nhưng con người thường lại được ví như một túi tham không đáy, vì quá ham mê của cải trần gian, nên con người sẵn sàng làm mọi cách để chiếm đoạt, thay vì của cải là phương tiện phục vụ cho hạnh phúc, thì con người lại biến nó thành mục đích, thành cứu cánh đời mình. 

[youtube]Q12y2pVBEEI[/youtube]

Trả lời