Nghe giảng tĩnh tâm mừng kính thánh Đa Minh 2017

 

Tin mừng Chúa Giêsu theo thánh Mat thêu (Mt 13:47-53)

Nghe giảng tĩnh tâm mừng kính thánh Đa Minh 2017“Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài.

Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính,rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

“Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?” Họ đáp: “Thưa hiểu.” Người bảo họ: “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.” Khi Đức Giê-su kể các dụ ngôn ấy xong, Người đi khỏi nơi đó.

Ngày thứ 1: Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

Ngày thứ 2: Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Ngày thứ 3: Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

 

Trả lời