Tuần lễ Hội thảo AsIPA Việt Nam (31/7 – 04/8/2017)

 

LỜI CHÚA – Luống đất tốt lành cho CỘNG ĐOÀN KI-TÔ NHỎ.

“Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ”

(Mt 18,20)

Sau nhiều năm trăn trở và cố gắng thực hiện, hôm nay, ngày 31 tháng 7 năm 2017, Tuần lễ Hội Thảo AsIPA đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn.

Tuần lễ Hội Thảo AsIPA ( Asian Integral Pastoral Approach) kéo dài trong năm ngày từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 04 tháng 8 năm 2017 với chủ đề: Luống đất tốt lành cho CỘNG ĐOÀN KI-TÔ NHỎ. Chịu trách nhiệm chung là cha Lu-y Nguyễn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Tuần lễ Hội thảo AsIPA Việt Nam (31/7 - 04/8/2017)

Mục tiêu của Hội thảo AsIPA nhằm  giúp mọi thành phần dân Chúa có một sự hiểu biết, một tầm nhìn về Giáo Hội như là một “sự Hiệp thông của các Cộng đoàn (Communion of Communionties), một Giáo Hội tham gia (participatory Church)” ; để từ đó đào sâu kinh nghiệm của chúng ta về các cộng đoàn có Chúa Kitô là tâm điểm (Christ – centered communities) qua việc chia sẻ Phúc Âm và để học hỏi các phương pháp mục vụ hướng tới tầm nhìn của chúng ta về Giáo Hội bằng cách trở thành các Cộng Đoàn Kitô Nhỏ.

Tuần lễ Hội thảo AsIPA Việt Nam (31/7 - 04/8/2017)

Đúng 8g30, Thánh lễ khai mạc do Đức Tổng Giám Mục Giáo phận Phaolô Bùi Văn Đọc  chủ tế, cùng đồng tế có quý cha từ các giáo phận Hưng Hóa, Đà Nẵng, Mỹ Tho và quý cha trong Giáo Phận, hiệp dâng Thánh lễ là sự hiện diện của hơn 100 tu sĩ nam nữ và giáo dân thuộc các Hội Dòng, Đoàn thể, Giáo hạt và Giáo xứ. Giáo xứ Đa Minh Ba chuông theo sự đề cử của cha Quản đốc Thánh đường Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín OP có ông Gioan Lê Cần, ông Giuse Trần Văn Minh, ông Phaolô Vũ Công Bình, chị Maria Phạm Thị Thu Hải, chị Maria Vũ Kim Thoa cùng tham gia Tuần lễ Hội Thảo AsIPA này.

Tuần lễ Hội thảo AsIPA Việt Nam (31/7 - 04/8/2017) Tuần lễ Hội thảo AsIPA Việt Nam (31/7 - 04/8/2017)
Tuần lễ Hội thảo AsIPA Việt Nam (31/7 - 04/8/2017) Tuần lễ Hội thảo AsIPA Việt Nam (31/7 - 04/8/2017)

Các diễn giả trong các buổi Hội thảo gồm có Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, các diễn giả AsIPA gồm cha Arthur Pereira, Nguyên Giám đốc Mục vụ Giáo Phận Ấn Độ, cha Michael Thinaratana Komkris, Giám dốc điều hành các Cộng Đoàn Kitô Nhỏ Thái Lan, chị Bibiana Joohyun Ro, Thư ký điều hành AsIPA Desk của OLF/FABC.

Thánh lễ bế mạc Tuần lễ Hội Thảo AsIPA sẽ diễn ra lúc 16g ngày 04 tháng 8 năm 2017 do Đức Giám Mục Phụ tá Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ tế.

Tuần lễ Hội thảo AsIPA Việt Nam (31/7 - 04/8/2017)

Phái đoàn giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông

Xin Chúa cho mỗi Kitô hữu đều nhận thức rằng họ là những người được mời gọi đem Đức Kitô và Giáo huấn của Ngài ra khỏi biên giới của giáo xứ tác động đến xã hội và thấm sâu vào lòng trí của mỗi tín hữu giữa một xã hội còn quá nhiều bất ổn về tâm linh và từ các tín hữu có thật nhiều linh hồn đón nhận được Lời Chúa.

 Maria PTH – Ban Truyền Thông.

Trả lời