Ngày 14.03.2017: Thứ Ba sau Chúa Nhật II Mùa Chay

THỨ BA TUẦN 2 MC

Mt 23,1-12 

ĐỨC GIÊ-SU, NGƯỜI THẦY ĐÍCH THỰC VÀ DUY NHẤT

Ngày 14.03.2017: Thứ Ba sau Chúa Nhật II Mùa Chay

“Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là ‘ráp-bi’, vì anh em chỉ có một Thầy.” (Mt 23,8). 

Suy niệm: Tục ngữ Việt Nam có câu: “Lắm thầy thối ma.” Khi mà ai cũng đòi làm “thầy,” ắt là sẽ xảy ra tình trạng thông tin nhiễu loạn, chỉ dẫn rối rắm, mọi hoạt động bị đình trệ; và hậu quả tệ hại không khác gì một thây ma bất động đến hồi phân huỷ chỉ vì có quá nhiều “thầy,” năm người mười ý, tang gia không thể thống nhất phải mai táng như thế nào. Sống trong thời của công nghệ thông tin, không thiếu những học sinh, sinh viên sao chép những bài mẫu, luận văn từ những “thầy ảo” trên mạng internet. Trên phương diện thiêng liêng cũng có những “thầy” giả hiệu mà Chúa Giê-su cảnh báo chúng ta phải đề phòng và xa tránh. Chỉ có một thầy đích thực và duy nhất, người thầy khiêm nhường và hiền lành, hiến thân phục vụ anh em: “Người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.” Đức Giê-su chính là vị Thầy đích thực đó.

Mời Bạn: Cuộc đời của bạn đã học với nhiều vị thầy. Bạn đã học với Thầy Giê-su chưa? Ngài mời bạn đến học với Ngài vì Ngài “hiền hậu và khiêm nhường” (x. Mt 11,29); vì Ngài “là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6).

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn dành thời gian đọc và suy gẫm Lời Chúa, để luôn sống và hành động dưới ánh sáng của Lời Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, là Người Thầy duy nhất và đích thực của con, xin Chúa soi sáng và hướng dẫn con để con biết sống theo mẫu gương khiêm nhường và hiền lành của Chúa, và hiến thân phục vụ anh em như Chúa đã tự hiến thân mình trong cuộc khổ nạn để cứu chuộc chúng con. Amen.

Trả lời