Phép lạ Đức Mẹ Lộ Đức và thánh nữ Bernadette (Phim mới HD)

 

Phép lạ Đức Mẹ Lộ Đức và thánh nữ Bernadette (Phim mới HD)Xin gửi đến cộng đoàn bộ phim “Thánh Nữ Bernadette”. Phim dài 120 phút. Xin Đức Mẹ chuyển cầu cho chúng ta, đặc biệt cho các bệnh nhân…

Từ ngày 11.02.1858 đến 16.07.1858, cô bé Bernadette đi vào rừng kiếm củi được gặp Bà áo trắng cả thảy 18 lần.

Ngày 25 tháng 3, Bernadette được Đức Mẹ mạc khải danh tính : “Ta là Đấng Vô Nhiễm nguyên tội”.

Tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm mới được giáo hội công bố trước đó bốn năm (năm 1854), là tước hiệu Bernadette chưa hề nghe đến, và sau này chẳng bao giờ có thể phát âm chính xác …

https://www.youtube.com/watch?v=3gDi5A1cmRg

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời