Ngày 10.02.2017: Thứ Sáu sau Chúa Nhật V Thường Niên năm A

THỨ SÁU – 10. 02.2017

Mc 7, 31 – 37

Ngày 10.02.2017: Thứ Sáu sau Chúa Nhật V Thường Niên năm A

1. Ghi nhớ:“Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho  kẻ  điếc  nghe  được  và  người  câm  nói  được”(Mc 7,37).

2. Suy niệm: Chúa không làm phép lạ theo ý muốn của con người, không làm theo đơn đặt hàng. Chúa không làm phép lạ để con người tin, nhưng Ngài ban đức tin để con người nhận ra các phép lạ. Khi thực hiện những phép lạ, trước hết Chúa muốn mang lại niềm hy vọng cơ bản của con người: được sức khoẻ, được chữa lành bệnh tật, đó là niềm hạnh phúc của cuộc sống. Đồng thời Chúa cũng tỏ ra chính Ngài cho chúng ta: Ngài là Đấng có quyền phép chữa lành mọi bệnh tật; là Đấng duy nhất cứu rỗi của nhân loại. Ngày nay, Chúa mời gọi từng người cộng tác với Chúa để cứu chữa mọi tật bệnh xác hồn của anh chị em.

3. Sống Lời Chúa: Mở rộng con tim và vòng tay với anh chị em đau khổ vì bệnh tật.

4. Cầu nguyện: Xin Chúa ban cho con lòng tin, để con có thể cảm nhận được muôn vàn phép lạ mà Chúa không ngừng thực hiện trong cuộc sống của con. Amen.

 

Trả lời