Phúc cho ai được mời…

 

Phúc cho ai được mời…Mùa Giáng Sinh đã khép lại. Hôm nay, chúng ta bước vào Chúa Nhật 2 mùa thường niên. Với Chúa Nhật hôm nay, Giáo Hội, qua phần Phụng Vụ Lời Chúa, mời gọi chúng ta tiếp tục khám phá một Đức Giê-su, không phải trong hình hài là một Hài Nhi, nhưng là một Giê-su với sứ mệnh là “Chiên Thiên Chúa – Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn”. Ông Gio-an (Tẩy Giả), người đã “làm phép rửa” cho Ngài, chứng thực cho chúng ta điều này.

Ông  Gio-an Tẩy Giả, nói theo cách nói ngày nay, là một vị “tu rừng”. Sau bao năm ẩn dật trong hoang địa, ông trở về sông Gio-đan. Ở đó, ông kêu gọi mọi người “chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội”.

Có một số người, đó là quý thầy Lê-vi và tư tế, thấy ông làm phép rửa, cứ tưởng rằng, ông chính là “Đấng Ki-tô” hay là “vị ngôn sứ” nào đó. Và, từ Giê-ru-sa-lem,  họ tìm đến hoạnh họe ông. Không là gì cả! Ông Gio-an đã tuyên bố như thế. Và ông nói: “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa. Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi”.

Bên sông Gio-đan, với từng đoàn người lũ lượt kéo đến xin ông làm phép rửa, nhưng, như lời ông nói: “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người”.

Và, tiếp đến, như là một chứng nhân, ông cho biết: “Chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước, đã bảo tôi: Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần” (Ga 1, 33).

Ai là người “Thần Khí xuống và ngự”? Vâng, người đó chính là Đức Giê-su, người mà hôm trước, khi ông làm phép rửa cho Ngài, ông đã thấy: “Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người”.

Và, như được tràn đầy Thánh Thần, ông Gio-an đã giới thiệu Đức Giê-su, rằng: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, vì có trước tôi”. Cuối cùng, ông khẳng định: “Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn”. (x.Ga 1,34).

Ngày nay, khi nói về Đức Giê-su, người ta thường giới thiệu: Ngài là Ngôi Hai cao cả, là Vua muôn vua, là Chúa các chúa, là thẩm phán tối cao, là Đấng quyền năng v.v… Ấy thế mà, chúng ta lại nghe ông Gio-an Tẩy Giả  giới thiệu Ngài là “Chiên… Chiên Thiên Chúa”, có kỳ lạ không nhỉ!

Thưa không, với người Do Thái, nói tới con chiên, họ rành “sáu câu”.  Làm sao họ có thể quên con vật từng là biểu tượng giải thoát cha ông họ ra khỏi Ai Cập, khi xưa.

Thiên Chúa đã dùng con vật bé nhỏ này để biểu dương quyền năng  và lòng thương xót của Người, đối với họ. Nhờ “máu chiên” bôi trước cửa nhà, cha ông họ đã thoát khỏi cái chết, đã thoát khỏi kiếp nô lệ đọa đày, và đã được đất hứa làm gia nghiệp.

“Chiên”, từ đó, được  dùng làm con vật  trong tế tự. Con chiên đã được  được dùng để tế lễ Thiên Chúa, làm của lễ toàn thiêu, làm của lễ hiến tế, và cũng để làm của lễ đền tội.

Sách Lêvi dạy: “Nếu một người vô ý phạm tội, làm một trong những điều mà ĐỨC CHÚA cấm làm… thì vì tội đã phạm, nó sẽ đưa đến một con dê (hoặc chiên) làm lễ tiến. Nó sẽ đặt tay trên đầu lễ vật tạ tội và sát tế lễ vật tạ tội ở nơi sát tế lễ vật toàn thiêu. Tư tế sẽ dùng ngón tay lấy máu con vật và bôi lên các góc cong của bàn thờ dâng lễ toàn thiêu, rồi đổ tất cả máu còn lại xuống chân bàn thờ… Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội như thế cho người ấy, và người ấy sẽ được tha. (Lv 4, 27-32)

Giới thiệu Đức Giêsu là Chiên-Thiên-Chúa, ông Gioan muốn nói rằng: Ngài chính là Chiên-Con-Mới, một lễ vật mới cho việc “tế lễ” tạ tội cho tội lỗi của nhân loại.

Sau này, tác giả thư Do Thái cũng đã tuyên bố: “Thật thế, máu các con bò, con dê không thể nào xoá được tội lỗi. Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói: Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con”. (Dt 10, 4-7).

Và, cuối cùng, thánh Phaolô cũng đã nhận rằng: “Đức Ki-tô đã chịu hiến tế làm chiên lễ Vượt Qua của chúng ta” (x.1Corinto 5, 7). Như vậy, thật là ý nghĩa khi  ông Gio-an giới thiệu Đức Giê-su là “Chiên Thiên Chúa”.

Vâng, rất là ý nghĩa, vì sau này,  ông Gio-an cũng đã giới thiệu về Đức Giê-su là “Chiên Thiên Chúa”, cho các môn đệ mình.

Chuyện kể rằng: một hôm, khi ông Gio-an đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa”. Hai người môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su.

Nhắc lại chuyện này để làm gì? Thưa, là để nhìn lại con người Ki-tô hữu của ta, hôm nay. “Đây Chiên Thiên Chúa”… Vâng, là một Ki-tô hữu, đừng nói rằng chúng ta chưa nghe câu nói này lần nào. Trái lại, phải tự hỏi lòng mình, rằng: Khi nghe những lời này, trước khi lên “rước lễ”, tôi… tận đáy lòng tôi, có điều gì xảy ra?

Tôi có như hai môn đệ ông Gio-an, xưa “đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người” với tất cả tâm tình?

Nói rõ hơn, tôi có đến chỗ – Người – ở (hôm  nay), là bàn tiệc Thánh Thể, nơi tôi có thể ở-lại-với-Người, qua việc, lãnh nhận “Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô”?

Đừng quên, tiếp theo lời công bố “Đây Chiên Thiên Chúa…” vị chủ tế thân ái nói với chúng ta “Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa”.

Thế nên, hãy để một phút trong thinh lặng và tự hỏi lòng mình, rằng, bao năm qua theo Chúa, bao nhiêu lần chúng ta đáp lời mời gọi  “đến dự Tiệc Chiên Thiên Chúa” ?

Suy tư về bữa “Tiệc Chiên Thiên Chúa”, Lm.Charles E. Miller chia sẻ: “Đó là bữa tiệc định mệnh của chúng ta được nên một với Con Chiên trên trời”.

Thế nên, là một người Ki-tô hữu đích thực, đừng bao giờ thờ ơ, lãnh đạm trước “bữa tiệc định mệnh” này. Bởi, đây là bữa tiệc đã được Đức Giê-su bảo đảm rằng: “Ai ăn… sẽ được sống muôn đời”. Đừng để sập bẫy trước những cám dỗ của thế gian cho rằng đây chỉ là chiếc bánh vẽ.

Đây là “Mầu Nhiệm Đức Tin”. Và, dù một ai đó trong chúng ta nghi ngờ, như một số môn đệ của Đức Giê-su, xưa cho rằng “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” Thì, Giáo Hội vẫn tiếp tục mỗi ngày, trong thánh lễ, cất tiếng nói với mọi người về Đức Giê-su, rằng: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự Tiệc Chiên Chúa”.

Vâng, “Phúc cho ai được mời…” Ai đó…  có tôi và có Bạn!

Petrus.tran

 

Trả lời