Ngày 02.12.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật I Mùa Vọng năm A

THỨ SÁU: 02. 12. 2016

Mt 9, 27 – 31

Ngày 02.12.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật I Mùa Vọng năm A

1. Ghi nhớ: “Thưa Ngài chúng tôi tin”. (Mt 9,28).

2. Suy niệm: Trong bài Tin Mừng hôm nay, hai người mù đã bày tỏ lòng tin của mình vào Đức Giêsu, dù họ không thấy Chúa bằng mắt thường nhưng họ lại thấy Chúa bằng cặp mắt đức tin, nên họ đã kiên trì và can đảm tuyên xưng  đức  tin  một  cách  công  kha  Cảm nghiệm  niềm  vui  và  hạnh  phúc  của  hai  anh mù khi thấy được và họ đã nói về Chúa Giêsu cho cả vùng. Chúng ta năng chạy đến với Ngài và xin Ngài mở mắt đức tin cho chúng ta để mỗi ngày ta luôn thấy Chúa hiện  diện  trong  mọi  sự  và  luôn  hướng tâm  hồn  về Chúa để thờ phượng và tôn vinh Ngài.

3. Sống lời Chúa : Tin tưởng và chạy đến Chúa.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, xin cho con luôn ý thức và sẵn sàng để chuẩn bị tâm hồn cho Chúa đến. Amen

 

Trả lời